Wydrukuj tę stronę
środa, 08 listopada 2006

BOTM 51/2006 Zmiany zasad naliczania limitów zazwoleń na rok 2006

Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego przypomina, że zgodnie z § 4 INFORMACJI BOTM 15/2006 zmieniającej zasady ustalania podstawy do naliczania limitów zezwoleń na rok 2006
 ,zezwolenia limitowane odbierane są przez przedsiębiorców ostatecznie do dnia 30 listopada 2006 roku, pod rygorem utraty nieodebranych zezwoleń z zastrzeżeniem:

 

  • przedsiębiorca może zawiesić odbieranie ustalonych limitów zezwoleń jednorazowych do ww. daty, bez utraty prawa do naliczania limitu zezwoleń, które będą uznane jako zwrócone prawidłowo,a limit zostanie ustalony na zasadach ogólnych w roku następnym jeżeli przedsiębiorca zawiadomi o zawieszeniu limitów BOTM lub organizację w której jest zrzeszony, do dnia wyżej ustalonego;
  • zawieszenie odbioru ustalonych limitów zezwoleń nie podlega odwołaniu;
  • zawieszone limity zezwoleń nie mogą być przeniesione na innego przedsiębiorcę.
W celu racjonalnej gospodarki zezwoleniami, Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego zwraca się o ewentualne zawiadomienie o zawieszeniu w możliwie najkrótszym terminie, np. do dnia 20 listopada 2006 roku, tj. ostatniego dnia przewidzianego na składanie wniosków o naliczanie dodatkowych limitów zezwoleń na miesiąc grudzień.


.....................................................................

(nazwa /adres /nr teczki bazowej firmy przenoszącej)

W związku z niewykorzystaniem przyznanych limitów zezwoleń limitowanych w drugim półroczu 2006 r. zawieszam odbieranie ustalonych limitów zezwoleń jednorazowych (wpisać słownie ilość szt.)

1 2 3 4
RODZAJ ZEZWOLENIA LIMIT do odbioru WYKORZYSTANO ZAWIESZENIE
Armenia


Azerbejdżan


Białoruś ogólne


Białoruś kraje trzecie


Bośnia i Hercegowina kraje trzecie


Bułgaria kraje trzecie


Bułgaria tranzyt UE


Chorwacja kraje trzecie


Czechy kraje trzecie


Finlandia kraje trzecie


Gruzja ogólne


Kazachstan kraje trzecie


Kirgistan kraje trzecie


Norwegia kraje trzecie


Rumunia ogólne


Rumunia tranzyt UE


Rosja kraje trzecie


Rosja ogólne


Serbia i Czarnogóra loco


Serbia i Czarnogóra tranzyt


Szwecja kraje trzecie


Turcja wjazd na pusto lub kraje trzecie


Uzbekistan


Węgry kraje trzecie

Opłata skarbowa: 5 PLNźródło: BOTM