niedziela, 05 listopada 2006

Renault i biodiesel

Image W trosce o bezpieczeństwo ekologiczne od kilku latproducenci pojazdów użytkowych pracują nad stworzeniem technologii zapewniającej maksymalną moc przy jednoczesnej emisji znikomych zanieczyszczeń. Jednym z takich rozwiązań jest użycie biokomponentów do oleju napędowego.

Bardzo podobne rozwiązanie wdrażane jest w pojazdach Renault Trucks.

Biodiesel jest paliwem powstałym z oleju warzywnego przetworzonego w chemicznym procesie transestryfikacji. Olej reaguje z alkoholem, zazwyczaj z metanolem, co zmniejsza jego twardość oraz obniża poziom zanieczyszczeń. Podstawowa reakcja chemiczna daje nam stabilny, jednorodny produkt dobrej jakości, zwany VME (ang: Vegetable Oil Methyl Ester - metyloester oleju warzywnego). Jego właściwości są zbliżone do oleju napędowego.

Technologiczna ekspertyza Renault Trucks oraz doświadczenie uzyskane podczas licznych prób i testów pozwolił stworzyć rozwiązanie, które odpowiada na obawy przewoźników: 2-letnia gwarancja producencka Renault Trucks obejmuje już stosowanie biokomponentu (VME) pomieszanego z olejem napędowym w ilości do 30% dla wszystkich silników Euro3, Euro4 i Euro5 (Faza 1).
Żeby jednak warunki gwarancji zostały dotrzymane:

  • Okresy pomiędzy wymianami oleju musi byś 2-krotnie skrócony w stosunku do eksploatacji na klasycznym paliwie.
  • Stosowany VME musi odpowiadać Europejskiej Normie EN 14214./LI>

Aby jak najlepiej korzystać z technologii swoich pojazdów. Renault Trucks zaleca przeprowadzanie wszelkich czynności obsługowych w autoryzowanych warsztatach Renault Trucks.

 

Biodiesel: paliwo przynoszące wiele korzyści

  • Energia odnawialna: biodiesel jest rozwiązaniem na przyszłość, rozwiązującym częściowo problem wyczerpujących się złóż ropy naftowej.
  • Stosowanie biodiesla nie wymaga żadnych zmian łańcucha kinematycznego, z wyjątkiem zamontowania filtra oleju, zależnie od modelu oraz wieku pojazdu.
  • Biodiesel walczy z efektem cieplarnianym spowodowanym emisją substancji szkodliwych: w odróżnieniu od klasycznych paliw nie podnosi poziomu CO2 w atmosferze. Dzieje się tak gdyż w trakcie wzrostu roślin, z której pochodzi, w procesie fotosyntezy absorbowana jest ilość dwutlenku węgla równa ilości powstałej w procesie.
  • Biodiesel jest już często dodawany do paliwa sprzedawanego na stacjach benzynowych w Europie, ale w stosunkowo niskich ilościach, innych dla każdego kraju. We Francji na przykład, ilość ta wynosi 1.5%. Równocześnie możliwe jest stworzenie własnej mieszanki.
  • Nietoksyczny i biodegradowalny, spełnia wymagania normy EN 14214.


źródło: Reanult Trucks Polska

 

 

UWAGA!!!
Aby korzystać z serwisu www.4Trucks.pl, należy włączyć obsługę JavaScript w przeglądarce.