środa, 24 marca 2010

GEFCO w dobrej kondycji

GEFCO_1


Przy zysku operacyjnym wynoszącym 102 mln euro, odpowiadającym 3,5% wysokości obrotów w 2009, GEFCO utrzymało swój poziom rentowności. W 2008 roku zysk operacyjny Grupy wyniósł 3,6%. Obroty w 2009 roku osiągnęły 2,888 mln euro i były o 18,3% niższe w porównaniu z 2008. Spadek ten był efektem obniżenia światowej produkcji samochodów w pierwszej połowie 2009 i globalnego spowolnienia gospodarczego.


Pomimo światowego kryzysu gospodarczego GEFCO utrzymało swój poziom rentowności w 2009 roku. Było to możliwe dzięki podjęciu działań obejmujących m.in. rygorystyczne zarządzanie zakupami i kosztami operacyjnymi oraz położeniu większego nacisku na aktywność GEFCO na rynkach priorytetowych. Dodatkowym bodźcem dla utrzymania zbliżonego rezultatu była poprawa sytuacji na rynku motoryzacyjnym w czwartym kwartale ubiegłego roku.

Strategiczne dla GEFCO rynki Europy Środkowej i Wschodniej oraz Ameryki Południowej zostały bardzo mocno dotknięte przez spowolnienie ekonomiczne w 2009 roku. W Europie Środkowo - Wschodniej całkowity obrót wyniósł 278 mln euro, czyli 19 % mniej w porównaniu do 2008 roku. W Ameryce Południowej, GEFCO zanotowało obrót w wysokości 149 mln euro,co stanowiło 16% spadek w stosunku rocznym. GEFCO udało się jednak osiągnąć bardzo dobre wyniki finansowe w innych częściach świata, szczególnie w państwach Maghrebu i Chinach. W tych regionach zanotowano 50% wzrost w porównaniu do 2008 roku (15 milionów euro w 2009 roku w stosunku do 10 mln euro w 2008).

Plany firmy na 2010 rok zakładają rozpoczęcie działalności w Kazachstanie i Bułgarii.


Źródło: GEFCO Polska

 Artykuły powiązane

UWAGA!!!
Aby korzystać z serwisu www.4Trucks.pl, należy włączyć obsługę JavaScript w przeglądarce.