środa, 05 maja 2010

Sprawca wypadku zbiegł - do kogo po odszkodowanie?

W przypadku kolizji z innym samochodem na ogół wiemy co robić. Sprawa komplikuje się, gdy sprawca wypadku zbiegł z miejsca zdarzenia, a my nie zdążyliśmy spisać numerów rejestracyjnych jego pojazdu. To, kto jest odpowiedzialny za pokrycie kosztów tego zdarzenia, nie jest takie jasne. Szkoda może zostać opłacona z Twojego AC, jeśli je posiadasz, przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny lub też, niestety, auto naprawisz sobie sam.

W przypadku, kiedy sprawca uciekł z miejsca zdarzenia, postaraj się zachować spokój i postępować według kilku wskazówek: po pierwsze - kolizję, do której doszło, powinieneś niezwłocznie zgłosić policji, bo tylko wtedy będziesz mógł ubiegać się o wypłatę odszkodowania przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG); po drugie - winieneś zabezpieczyć wszystkie dowody potwierdzające fakt, że odpowiedzialność za zdarzenie ponosi nieznany sprawca. W tym, oprócz obecności policji, która udokumentuje zdarzenie, pomocne mogą się okazać zeznania świadków; po trzecie - jak szybciej zgłoś szkodę do wybranego zakładu ubezpieczeń, który przeprowadzi likwidację szkody, a następnie prześle akta szkody do UFG; po czwarte - musz pamiętać, że zgłaszając szkodę masz obowiązek udowodnić jej wysokość, dlatego powinieneś przedstawić wszystkie niezbędne dokumenty, na podstawie których towarzystwo ubezpieczeniowe będzie mogło wycenić szkodę.
 
Wypłata odszkodowania przez UFG
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) - to specjalna instytucja, która wypłaca odszkodowania w dwóch przypadkach: kiedy sprawca zbiegł z miejsca wypadku i pozostaje nieznany lub kiedy sprawca w chwili zdarzenia nie posiada obowiązkowego OC. W obu przypadkach UFG wypłaca świadczenia jedynie za szkody osobowe, czyli związane z utratą zdrowia. W niektórych przypadkach szkody na mieniu są pokrywane przez UFG, ale tylko wówczas, kiedy obrażenia uczestników wypadku były tak duże, że wymagały co najmniej 14-dniowego pobytu w szpitalu. Jeżeli zaś sprawca uciekł, ale jednocześnie z wypadku wszyscy wyszli bez obrażeń, nie należy nam się żadne świadczenie z UFG. Wówczas swój samochód musimy naprawić z polisy AC, jeśli oczywiście taką posiadamy. Jeśli nie, za usunięcie szkody zapłacimy z własnej kieszeni.

UFG ma obowiązek wypłacić odszkodowanie w terminie 30 dni, licząc od dnia otrzymania akt szkody od zakładu ubezpieczeń. W przypadku, gdy wyjaśnienie okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Funduszu, albo wysokości świadczenia w tym terminie nie jest możliwe, świadczenie powinno być wypłacone w terminie 14 dni od daty wyjaśnienia tych okoliczności.
 
Sprawca zbiegł, a Ty masz tylko OC
Jeśli sprawca zbiegnie z miejsca zdarzenia, a Ty, jako poszkodowany w wypadku posiadasz jedynie ubezpieczenie OC, to za naprawę pojazdu będziesz musiał zapłacić sam. Na pierwszy rzut oka, taki zapis może wydawać się absurdalny i możemy o złą wolę posądzać samych ubezpieczycieli, jednak bezpodstawnie. Warunków ubezpieczenia OC nie tworzyli ubezpieczyciele, są one zapisane w ustawie i skonstruowane tak, żeby zapobiec nadużyciom kierowców.

Jeśli policji uda się jednak ustalić, kim jest sprawca, za likwidację szkody będzie odpowiadać jego ubezpieczyciel OC. Ponadto zatrzymany zostanie ukarany, nie tylko za spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym, kolizji czy wypadku, ale również za ucieczkę z miejsca zdarzenia. Łącznie może mu grozić nawet do 12 lat pozbawienia wolności.

Posiadasz AC
Nieco spokojniejszy może być kierowca, który w sytuacji, gdy sprawca zbiegł z miejsca wypadku, ma wykupione ubezpieczenie Autocasco. Nie musi się zastanawiać, czy UFG wypłaci należne mu odszkodowanie czy też pieniądze na naprawę auta będzie zmuszony wyłożyć z własnej kieszeni. Koszty naprawy samochodu pokryje towarzystwo ubezpieczeniowe w ramach polisy AC, która gwarantuje wypłatę odszkodowania w przypadku wyrządzenia szkody przez: nieznanego sprawcę, który uciekł z miejsca wypadku; osoby trzecie które np. zniszczyły Twój samochód, bo zrzuciły na niego jakiś przedmiotów, zarysowały go itp.

- Nieznany sprawca, oprócz tego, że funduje nam kłopot związany z niesprawnością auta, kosztuje nas pieniądze. Chodzi o utratę zniżki za bezszkodową jazdę, z którą będziemy musieli pogodzić się w następnym roku - dodaje Wojciech Rabiej, z porównywarki ubezpieczeń komunikacyjnych rankomat.pl.

Źródło: Serwis rankomat.pl

 


UWAGA!!!
Aby korzystać z serwisu www.4Trucks.pl, należy włączyć obsługę JavaScript w przeglądarce.