czwartek, 06 maja 2010

Wyniki finansowe firmy ATC Cargo

Firma logistyczna ATC Cargo specjalizująca się w organizacji transportu międzynarodowego,  która w maju zadebiutuje na rynku NewConnect, opublikowała wyniki finansowe za I kwartał 2010 r.

W kwietniu ATC Cargo przeprowadziła prywatną emisję akcji, z której pozyskała 2,5 mln zł. Debiut na rynku NewConnect przewidziany jest na maj br. Funkcję Oferującego podczas emisji pełnił Corvus Corporate Finance. Osiągnięcie tak znakomitych  wyników było możliwe m.in. dzięki kilku czynnikom: wytężonej pracy włożonej w rozwój firmy w czasie światowego kryzysu gospodarczego; umocnieniu konkurencyjnej pozycji firmy zarówno na rynku krajowym, jak i za granicą m.in. dzięki pozytywnym relacjom z klientami; polepszeniu   efektywności operacyjnej, dzięki czemu dynamika wzrostu zysku jest jeszcze wyższa niż w przypadku przychodów. Przekłada się to m.in. na wyższą marżę netto. W skali całego 2009 r. wynosiła ona 0,85 proc., a w I kwartale 2010 r. wzrosła  do 2 proc. Na poziomie zysku netto ATC Cargo  spodziewa się w 2010 r. 1 mln zł, tj. wyniku trzykrotnie wyższego niż w  2009 r.

- Spodziewamy się kontynuacji pozytywnego trendu w przychodach i rentowności, który obserwowaliśmy w I kwartale 2010 roku. To zaś oznaczałoby, że prognoza może zostać przekroczona w II lub III kwartale br. Nie bez znaczenia będzie tu możliwość uruchomienia środków pozyskanych z emisji akcji, które przeznaczymy na inwestycje - komentuje Artur Jadeszko, prezes Zarządu ATC Cargo .

Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na: rozbudowę i wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem, rozwój struktur sprzedażowych, rozbudowę aplikacji klienckich B2B (na które Spółka otrzymała dofinansowanie ze środków UE) oraz budowę i wdrożenie systemu franczyzowego.

- Dzięki realizacji tych planów po raz kolejny zwiększymy moce przerobowe, a jednocześnie zredukujemy koszty działania i ułatwimy pracę handlowcom. To będzie miało kapitalne znaczenie dla dalszego wzrostu rentowności - wyjaśnia Artur Jadeszko.

Źródło: ATC Cargo


UWAGA!!!
Aby korzystać z serwisu www.4Trucks.pl, należy włączyć obsługę JavaScript w przeglądarce.