poniedziałek, 21 sierpnia 2017

Na korzyść przewoźników

Trzy nowe wyroki NSA

W sprawach rozpoznanych w ostatnim miesiącu przez Naczelny Sąd Administracyjny, oznaczonych sygnaturami II GSK 3433/15, II GSK 3523/15 oraz II GSK 3184/16 przyznano rację kancelarii CSK w zakresie nieprawidłowości w procedurach ważenia pojazdów wagami przenośnymi do pomiarów statycznych typu SAW10C oraz LP600 (95% wag którymi dysponuje ITD).

Sąd potwierdził, iż sposób wykonywania pomiarów przez inspektorów ITD obarczony jest tyloma błędami technicznymi i prawnymi, iż nie może stanowić podstawy do nałożenia kary za przekroczenie DMC czy nacisku osi wielokrotnych. Szczegóły uzasadnień zawarte są na stronie http://orzeczenia.nsa.gov.pl/cbo/search (wystarczy wpisać jedną z powyższych sygnatur). Łączna suma kar pieniężnych, które dzięki CSK nie muszą być zapłacone przez przewoźników do budżetu państwa z tytułu powyższych spraw wynosi 45000 zł.
Źródło: PSPD


UWAGA!!!
Aby korzystać z serwisu www.4Trucks.pl, należy włączyć obsługę JavaScript w przeglądarce.