piątek, 21 kwietnia 2017

Transport drogowy w UE

Deklaracje dotyczące masy kontenera lub nadwozia
 
Począwszy od 7 maja 2017r., właściciele ładunków  przewożonych w Unii Europejskiej w transporcie drogowym – w kontenerach lub naczepach samochodowych – będą musieli podawać informacje o ich masie  przewoźnikom drogowym. 
 
Zobowiązuje do tego dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2015/719 z dnia 29 kwietnia 2015 r. zmieniająca dyrektywę Rady 96/53/WE, ustanawiającą dla niektórych pojazdów drogowych poruszających się na terytorium Wspólnoty maksymalne dopuszczalne wymiary w ruchu krajowymi międzynarodowym oraz maksymalne dopuszczalne obciążenia w ruchu międzynarodowym. Dyrektywa mając na uwadze występujące przeciążenia pojazdów  zakłada przesunięcie  odpowiedzialności z przewoźnika w przypadku przeciążeń i obciążenie nią wysyłającego, który powinien zostać zobowiązany nowymi, krajowymi przepisami wykonawczymi  do przekazania przewoźnikowi deklaracji, w której będzie dokładnie wskazywać masę kontenera lub nadwozia przekazanego do transportu. 
 
Źródło: PISiL

UWAGA!!!
Aby korzystać z serwisu www.4Trucks.pl, należy włączyć obsługę JavaScript w przeglądarce.