wtorek, 12 kwietnia 2016

Rejestracje przyczep i naczep - marzec 2016 r.

Według wstępnych danych w marcu 2016r. zarejestrowano 7 283 nowe przyczepy i naczepy wszystkich rodzajów.

Mimo, że sytuacja w ostatnim miesiącu była mniej dynamiczna niż w lutym i tak rezultaty wiodących grup są bardzo wysokie a wskaźniki wzrostu rok do roku dla wszystkich przyczep i naczep liczonych łącznie, ponownie osiągnęły dwucyfrowy wymiar +13,5% r/r i 28,1% m/m. Wśród przyczep lekkich +19,5% r/r przełożyło się na 4 117 nowych rejestracji, wśród naczep 20,1% dało wynik 1995 szt. W grupie przyczep ciężarowych wzrost w efekcie rejestracji 837 nowych pojazdów, był najwyższy i wyniósł +24,4%.

W podgrupie przyczep i naczep o DMC pow. 3,5t wzrost trochę przyhamował i wyniósł 18,6% podczas, gdy w lutym obserwowaliśmy 59%. Zarejestrowano 2 219 nowych pojazdów tej kategorii i było to niemal tyle samo co w poprzednim miesiącu (-5szt.). Jedyną grupą ze spadkiem w marcu podobnie, jak to było w lutym, były przyczepy rolnicze (224; -54,8%), nie licząc niezbyt licznych przyczep specjalnych (112; -20%).

W ciągu I kwartału br. przybyło 16 851 nowych przyczep i naczep. Jest to więcej o 18,9% (+2 681 szt.) niż w takim samym czasie 2015r. Pozytywnie wypadają zarówno przyczepy (+11,5%), jak i naczepy (38,6%). W podgrupie przyczep i naczep o DMC pow. 3,5t. w ciągu ostatnich trzech miesięcy zarejestrowano 5 825 szt. czyli więcej o 1577 szt. (+37,1%) niż w 2015r.

Nowe przyczepy i naczepy o DMC>3,5t
W podgrupie przyczep i naczep o DMC pow. 3,5t w marcu br. wzrost trochę przyhamował i wyniósł 18,6% podczas, gdy w lutym obserwowaliśmy 59%. Zarejestrowano 2 219 nowych pojazdów tej kategorii i było to niemal tyle samo co w poprzednim miesiącu (-5szt.). To już trzynasty miesiąc konsekwentnego wzrostu liczonego w porównaniu do analogicznego miesiąca poprzedniego roku. Cała grupa po raz trzeci przekroczyła poziom 2 tys. od 2009r. w październiku 2015r. – 2 050 szt. w lutym br. – 2 224 szt. i w marcu 2 219 szt. Bardzo dobre wyniki przyczep i naczep o DMC pow. 3,5t podążają za dynamicznie rozwijającym się rynkiem ciągników samochodowych, które osiągnęły w marcu br. 2 085 szt. (+49%). W szerszej perspektywie na rozwój, który obserwujemy, rynku przyczep i naczep o średnim i ciężkim tonażu mają wpływ m.in. takie czynniki, jak ogólny rozwój transportu, gdzie pojawia się wykorzystanie przyczep i naczep. Wiąże się z tym duży udział polskich firm transportowych w przewozach międzynarodowych, gdzie Polska zajmuje pierwsze miejsce (Raport PZPM „Branża Motoryzacyjna Raport 2015”), co również przekłada się na wzrost popytu nie tylko na ciągniki samochodowe sprzedawane w Polsce ale i na polskie naczepy. Duże zainteresowanie nowymi ciągnikami a w konsekwencji przyczepami i naczepami ciężarowymi, podbudowują również pozytywne doświadczenia przewoźników z eksploatacji nowych technologicznie pojazdów spełniających normy emisji spalin Euro VI i zapewniających niskie całkowite koszty eksploatacji (TCO). Mogli się już do takich pojazdów przekonać, gdyż pozostają one w ofercie sprzedawców obowiązkowo od początku 2014r. Teraz obserwujemy odświeżanie flot przez przewoźników zwłaszcza, że opłaty myta w transporcie międzynarodowym zaczęły uwzględniać nową normę. Ogólnie także dotychczasowa dobra sytuacja w polskiej gospodarce (+3,9% PKB w IV kw. 2015r.), ma pozytywny wpływ na rozwój omawianego segmentu rynku pojazdów. Zgodnie z badaniami GUS W marcu br. wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji transport i gospodarka magazynowa był dodatni i nieco wyższy od notowanego w poprzednich czterech miesiącach. Prognozy w zakresie popytu oraz sprzedaży były bardziej optymistyczne niż w lutym, a oceny sytuacji finansowej były korzystne, po negatywnych w pięciu poprzednich miesiącach. Jednocześnie jednak mimo, że można spodziewać się nieznacznej poprawy sytuacji finansowej następuje wzrost opóźnień płatności za usługi a przedsiębiorcy od grudnia ub.r. częściej zgłaszają problemy związane z niedostatecznym popytem. Można spodziewać się, że wzrost wymagań związanych z płacą minimalną czy inne wymogi wobec przewoźników na ważnych rynkach dla polskich firm transportowych mogą utrudniać wielu z nim funkcjonowanie, podobnie jak problemy z ograniczeniami z jakimi stykają się za wschodnią granicą.

W ciągu I kwartału br. w grupie nowych przyczep i naczep o DMC pow. 3,5t zarejestrowano 5 825 pojazdów i jest to rezultat o 37% wyższy niż osiągnięto w tym samym czasie w ub.r. w rankingu marek, na pierwszym miejscu po bardzo dobrych wynikach w marcu, umocniła się marka KRONE. Przypadło dla niej 1326 nowych rejestracji i 23% rynku przy wzroście 41%. Jeszcze wyższe tempo wzrostu odnotował SCHMITZ CARGOBULL z liczbą 1 242 pojazdów (+50%), co dało mu drugie miejsce w I kwartale br. i 21% udział w rynku. Trzeci na liście jest WIELTON ma 16%, po wydaniu swoim klientom w tym samym czasie 924 pojazdów (+38%). Czwarty niezagrożenie ze sporą stratą do podium pozostał KOEGEL, który zarejestrował 559 szt. (+49%). Piąte miejsce umocnił KAESSBOHRER z liczbą 210 zarejestrowanych pojazdów, którą podwoił (+106%) w skali roku.

Z rejestracją czasową licząc od początku 2016r. pozostało w polskich rejestrach (na koniec poszczególnych miesięcy) 408 przyczep i naczep o DMC pow. 3,5t czyli o 20 sztuk (+5,2%) więcej niż rok wcześniej. Pojazdy te mogły być przeznaczone dla zagranicznych odbiorców lub zasilić jeszcze grupę stałych rejestracji. Wśród nich na czele był WIELTON - 260 szt., następnie BODEX – 27 oraz SCHMITZ CARGOBULL i KRONE – po 22.

Nowe przyczepy lekkie
W marcu tempo wzrostu rejestracji przyczep lekkich nieco przyhamowało do 19,5% w porównaniu z obserwowanym przez nas w lutym (32%) ale ich wolumen zwiększył się do 4 117 szt. Było to więcej o 52% niż miesiąc wcześniej. 

Od początku roku przybyły 8 673 pojazdy. tj. o 18,5% więcej niż w ciągu I kwartału ub.r.
W rankingu marek na pierwszej pozycji po ostatnim miesiącu był NEPTUN-SORELPOL. Zarejestrował 2 716 szt. czyli więcej licząc rok do roku o 167% i zbliżył się do 1/3 rynku (udz. 31%), podczas gdy rok wcześniej miał 14%. Na drugiej pozycji była TEMA z liczbą 1 993 zarejestrowanych przyczep lekkich. Poprawiła swój rezultat sprzed roku o 81% i przekroczyła 1/5 rynku (22%). Na trzecim miejscu była grupa BRENDERUP - THULE TRAILERS i zarejestrowała 521 sztuk przy spadku o 25%. Na czwarte miejsce wysunął się RYDWAN (443szt; +9%) a za nim dopiero BORO (404szt.; -78%).
Dodatkowo od stycznia do marca 2016r, 121 lekkich przyczep pozostało na rejestracji czasowej (na koniec poszczególnych miesięcy) przed rokiem było ich 120. Najwięcej tego typu rejestracji odnotowano dla marki WEEKEND (21 szt), następnie TEMA (14 szt.) i RYDWAN (11 szt).

Nowe przyczepy ciężarowe rolnicze
W marcu 2016r. rejestracje przyczep rolniczych spadały 9. miesiąc z rzędu. Przybyło 224szt. i rynek skurczył się o prawie 55%. Podobnie jak to było w styczniu i lutym, był to najsłabszy marzec od 2009, tj. od kiedy monitorujemy tę część rynku. Choć to nie przesądza jeszcze o wynikach całego roku, ale nie jest to dobry prognostyk, zwłaszcza, że w grupie ciągników rolniczych obserwujemy podobną sytuację i mamy już tam trzy lata (od 2013r) za sobą ze spadkiem. W grupie przyczep rolniczych co prawda ubiegły rok przełamał tendencję spadkową zobaczymy co przyniesie dla nich rok 2016.

Od początku br. roku zarejestrowano 626 przyczep rolniczych, mniej o 551 szt. (-46,8%) niż do końca marca ub.r.

Po pierwszym kwartale br. dominującą część rynku mają przyczepy rolnicze marki PRONAR. Zarejestrowano ich 295 szt. Marka ta wypracowała 47% udział mimo spadku liczby rejestracji o 42%. Na drugim miejscu bez zmiany są przyczepy rolnicze METAL-FACH 80szt. (-54%) z udziałem 12,8%. Trzecią pozycję zajął METALTECH (46, -62,6%), za nim WIELTON (38, -54,2%), a następnie ex aequo ZASŁAW i MEPROZET (po 35). Pierwsza poniosły stratę (-50,7%) a druga osiągnęła wzrost (+45,8%).

4trucks.pl / Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego


UWAGA!!!
Aby korzystać z serwisu www.4Trucks.pl, należy włączyć obsługę JavaScript w przeglądarce.