piątek, 25 marca 2016

Badania psychologiczne kierowców zwolnione z VAT

Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że badania psychologiczne kierowców są zwolnione z podatku VAT.

Rozpatrując skargę kasacyjną prawomocnym wyrokiem sygn. I FSK 1815/14 Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził, iż wbrew stanowisku fiskusa nie tylko badania wstępne, okresowe i kontrolne kierowców, ale także badania psychologiczne podlegają prawu do zwolnienia z VAT. W uzasadnieniu NSA wyjaśnił, że z uwagi na specyfikę zawodu kierowcy badania psychologiczne służą podobnie jak i pozostałe badania celowi profilaktycznemu (medycznemu), dlatego też podział dokonany przez fiskusa nie znajduje prawnego uzasadnienia. 

4trucks.pl / PSPD Gdynia


UWAGA!!!
Aby korzystać z serwisu www.4Trucks.pl, należy włączyć obsługę JavaScript w przeglądarce.