niedziela, 20 marca 2016

Współpraca służb: więcej kontroli drogowych

W dniu 18 marca br. odbyło się spotkanie wiceministra infrastruktury i budownictwa Jerzego Szmita z szefem Służby Celnej, Marianem Banasiem, Komendantem Głównym Straży Granicznej, Markiem Łapińskim oraz p.o. Głównym Inspektorem Transportu Drogowego, Alvinem Gajadhurem.

Na spotkaniu podjęto decyzję o intensyfikacji działań kontrolnych w zakresie wykonywania przewozów drogowych i uzgodniono mechanizm ich koordynacji.

- Wzmożone kontrole są odpowiedzią rządu na liczne apele polskich przewoźników, którzy wskazują na konieczność podjęcia działań tego typu, szczególnie w odniesieniu do przewozów tranzytowych powiedział wiceminister Jerzy Szmit.

Kontrole, które będą wykonywane przez funkcjonariuszy wszystkich służb biorących udział w spotkaniu, mają dotyczyć zarówno prawidłowości dokumentacji przewozowej, stanu technicznego pojazdów oraz legalności wykorzystywanego paliwa jak i przemytu osób oraz zwalczania zagrożeń terrorystycznych.

4trucks.pl / GITD


UWAGA!!!
Aby korzystać z serwisu www.4Trucks.pl, należy włączyć obsługę JavaScript w przeglądarce.