sobota, 12 marca 2016

Wyniki finansowe Grupy MAN w 2015 r.

Grupa MAN zaprezentowała wyniki finansowe w 2015 r.


Spółka MAN Truck & Bus utrzymała swoją pozycję na najważniejszych europejskich rynkach pojazdów użytkowych, zwiększając obroty i sprzedaż. W celu trwałej optymalizacji konkurencyjności wdrożony został program mający na celu poprawę efektywności spółki. Na rynku brazylijskim spółka MAN Latin Merica obroniła swoją wiodącą pozycję rynkową i już po raz 13-ty z rzędu pozostaje jego liderem. Regres gospodarczy przyniósł poważne skutki w zakresie obrotów i sprzedaży. W sektorze Power Engineering negatywny wpływ kurczącego się rynku odczuły piony Engines & Marine Systems oraz Turbomachinery. Na sektorze Power Plants negatywnie odbił się spadek wzrostu gospodarczego oraz wydłużenie okresów poprzedzających realizację projektów w istotnych krajach rozwijających się. Z kolei dla spółki Renk, w której MAN posiada udziały, był to ponownie doskonały rok obrotowy.

W roku 2015 Grupa MAN uzyskała zlecenia o wartości 14,4 miliarda euro, co oznacza spadek zleceń o 6% w stosunku do roku poprzedniego. Pion Commercial Vehicles (Pojazdy Użytkowe) otrzymał zlecenia o wartości 11,0 miliarda euro, czyli 4% poniżej roku 2014. Wartość zleceń spółki MAN Truck & Bus jest o 9% wyższa, natomiast wartość nowych zleceń w spółce MAN Latin Amercica spadła o ponad połowę. W pionie Power Engineering wartość nowych zleceń wyniosła 3,4 miliarda euro i była w sumie o 13% niższa niż przed rokiem.

W roku 2014 Grupa MAN wypracowała obrót w wysokości 13,7 miliarda euro, który był niższy o 4% od obrotu roku ubiegłego. Obrót Commercial Vehicles wyniósł 10 miliardów euro. Obrót MAN Truck & Bus w wysokości 9 miliardów euro był o 7% wyższy niż w roku ubiegłym. Sprzedaż wzrosła o 8% i wyniosła 79222 pojazdów. Spółka MAN Latin America wygenerowała 1 miliard euro; sprzedaż spadła do 24 427 pojazdów. Obrót w pionie Power Engineering wyniósł 3,8 miliarda euro. MAN Diesel & Turbo zwiększył obrót do 3,3 miliarda euro. Obroty firmy Renk wyniosły 487 milionów euro i kształtowały się nieco powyżej poziomu roku ubiegłego. 

Wskażnik wolnych środków pieniężnych z bieżącej działalności operacyjnej i inwestycyjnej Grupy MAN był dodatni i wyniósł 0,5 miliarda euro.

W roku 2015 Grupa MAN wygenerowała, przy uwzględnieniu kosztów restrukturyzacyjnych, wynik operacyjny na poziomie 92 milionów euro. W pionie Commercial Vehicles spadł on do -101 milionów euro. Spółka MAN Truck & Bus wypracowała wynik operacyjny przed uwzględnieniem wpływów nadzwyczajnych na poziomie 205 milionów euro – jest to wyraźny wzrost w porównaniu do stanu roku poprzedniego. Jako zdarzenia nadzwyczajne negatywny wpływ miały koszty restrukturyzacji związane z programem efektywnościowym, które wyniosły 185 milionów euro. Dlatego ostatecznie wynik operacyjny spółki MAN Truck & Bus ukształtował się na poziomie 20 milionów euro. Spółka MAN Latin America odnotowała ujemny wynik operacyjny wynoszący -120 milionów euro, uwarunkowany spadkiem wolumenu obrotów w Brazylii i podjęła liczne działania przeciwdziałające temu negatywnemu trendowi. W pionie Power Engineering wynik operacyjny wyniósł 283 miliony euro i kształtował się na poziomie roku ubiegłego. Dział MAN Diesel & Turbo wygenerował przy tym wynik w wysokości 216 milionów euro. Spółka Renk uzyskała 68 milionów euro, odnotowując nadal wysoki zysk operacyjny wynoszący 14,0%. Zysk operacyjny Grupy MAN spadł w roku 2015 do poziomu 0,7%, ze względu na zdarzenia nadzwyczajne związane z restrukturyzacją i ekstremalnie silny spadek koniunktury w Brazylii.

Zarząd spółki MAN SE oczekuje, że w 2016 roku sprzedaż w pionie Commercial Vehicles będzie się kształtowała na poziomie roku ubiegłego, jednak nie uda się przypuszczalnie uzyskać obrotu w wysokości roku poprzedniego. Dzięki wprowadzonym działaniom wynik operacyjny i zysk operacyjny wyraźnie przekroczą poziom roku ubiegłego. Oba te wskaźniki będą także zdecydowanie wyższe od wartości przed uwzględnieniem zdarzeń nadzwyczajnych uzyskanych w roku 2015. Prognozy zarządu MAN SE dla pionu Power Engineering przewidują w roku 2016 lekki wzrost wartości nowych zleceń powyżej poziomu roku ubiegłego. Natomiast obrót będzie się zdecydowanie kształtował poniżej wartości roku poprzedniego. Na trudnych rynkach nadal będzie odczuwalny negatywny wpływ presji konkurencyjnej. Wynik operacyjny i zysk operacyjny będą w związku z tym wyraźnie niższe od wartości roku poprzedniego.

Wynika z tego, że obroty Grupy MAN będą się kształtowały lekko poniżej poziomu roku ubiegłego. Wynik operacyjny i zysk operacyjny przekroczą natomiast zdecydowanie poziom roku 2015.

4trucks.pl / MAN


UWAGA!!!
Aby korzystać z serwisu www.4Trucks.pl, należy włączyć obsługę JavaScript w przeglądarce.