piątek, 15 stycznia 2016

Społeczna odpowiedzialność biznesu w DB Schenker Logistics

O społecznej odpowiedzialności biznesu w branży TSL opowiada Beata Konecka, szef marketingu w DB Schenker Logistics.

Co zyskuje firma dzięki działaniom na rzecz zrównoważonego rozwoju?
Jeśli firma rozwija się w zrównoważony sposób, to znaczy że rozwija się prawidłowo, z korzyścią dla siebie, ale też innych interesariuszy na których wpływa. Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju pomagają firmie w nawiązywaniu dialogu z pozostałymi uczestnikami rynku i budowaniu relacji z otoczeniem – klientami, dostawcami czy lokalnymi społecznościami. Jeśli lepiej się rozumiemy, jesteśmy świadomi w jakich uwarunkowaniach działamy, możemy lepiej prowadzić biznes.
Korzyści odnoszą też pracownicy – oni też mogą się wszechstronnie rozwijać. Np. dzięki zaangażowaniu w wolontariat zdobywają nowe doświadczenie m.in. w zakresie doskonalenia umiejętności organizacyjnych, interpersonalnych, pracy zespołowej, dobrego, skutecznego komunikowania się czy rozwiązywania niestandardowych problemów. To umiejętności przydatne zarówno w codziennej pracy zawodowej, jak i w życiu osobistym. Jednocześnie zwiększa się poziom satysfakcji z pracy, pracownicy lepiej rozumieją zmiany zachodzące w otoczeniu i czują się mocniej związani z firmą. W efekcie rośnie zaufanie do firmy i jej kapitał społeczny.

Jaką rolę w DB Schenker Logistics odgrywają kwestie dotyczące odpowiedzialnego biznesu?
W DB Schenker Logistics kwestie odpowiedzialności biznesu mają charakter strategiczny, wynikają ze zrównoważonej strategii firmy. Działamy w trzech kierunkach. Są to: ekonomia, społeczeństwo i środowisko. Realizujemy nasze cele uwzględniając potrzeby interesariuszy. Taki charakter podejścia do biznesu został odzwierciedlony w strukturze naszego ostatniego Raportu Społecznego za lata 2013-2014, opublikowanego na stronie www.dbschenker-csr.pl. Zachęcamy do jego przeczytania i oceny.

Jakie działania w zakresie odpowiedzialności społecznej podejmuje DB Schenker Logistics?
Dbamy o partnerstwo z klientami i dostawcami, badamy ich oczekiwania i satysfakcję ze współpracy z nami. Badamy również poziom zadowolenia klientów naszych klientów, do których docieramy z przesyłkami. Dbamy o etykę w biznesie. Rozwijamy pracowników. Budujemy kulturę Lean, która stawia na doskonalenie i pomaga rozwijać ludzi, kształtować współodpowiedzialne postawy. Chcemy być preferowanym pracodawcą. Jesteśmy obecni na uczelniach, dzielimy się wiedzą. 

Zależy nam na relacjach z sąsiadami. W ramach cyklicznego projektu „DB Schenker jako Preferowany Sąsiad” prowadzimy dialog ze społecznościami lokalnymi wokół naszych 17 terminali zlokalizowanych na terenie całej Polski. Zależy nam na wypracowaniu wspólnej przestrzeni do wzajemnej współpracy i rozwoju, razem z mieszkańcami, organizacjami i przedstawicielami samorządów lokalnych. Chcemy, aby nasze działania społeczne trafnie odzwierciedlały oczekiwania i wychodziły naprzeciw lokalnym potrzebom. Od kilku lat rozwijamy program wolontariatu pracowniczego – „Czas Pomagania”. Nasi pracownicy dwa razy w roku realizują własne pomysły na projekty pomocowe na rzecz lokalnych społeczności. Współpracujemy z Fundacją Nasza Ziemia, Bankami Żywności. Jesteśmy też partnerem logistycznym Szlachetnej Paczki, realizując operacje logistyczne na potrzeby tego wielkiego projektu. Dla nas, jako operatora logistycznego, kluczowa jest kwestia naszego wpływu na środowisko. Dlatego m.in. edukujemy własnych pracowników i kurierów współpracujących z firmą. Uczestniczą oni w specjalnych kursach z zakresu bezpiecznej, płynnej i ekonomicznej jazdy. Do tej pory przeszkoliliśmy ponad 4000 kierowców. Na wiele sposobów ograniczamy emisję CO2. Łączymy przesyłki od różnych producentów w jednym środku transportu, maksymalizujemy wypełnienie aut. Ograniczamy tzw. puste przebiegi – tak, aby zmniejszyć liczbę samochodów jeżdżących po polskich drogach. Rozwijamy rozwiązania z wykorzystaniem kolei. Łączymy różne środki transportu. Wspieramy klientów w realizacji ich polityki środowiskowej, oferując narzędzie, które mierzy emisję spalin. Pełniej zakres działań DB Schenker Logistics można poznać dzięki naszemu Raportowi Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, do czego jeszcze raz zachęcam.

4trucks.pl/ DB Schenker Logistics


UWAGA!!!
Aby korzystać z serwisu www.4Trucks.pl, należy włączyć obsługę JavaScript w przeglądarce.