środa, 17 kwietnia 2013

Scania Remote Diagnostics

Scania wprowadza na rynek kilka nowych usług zwiększających dyspozycyjność pojazdu i ułatwiających komunikowanie się ze stacją obsługi.

Scania Remote Diagnostics umożliwia stacjom obsługi i Scania Assistance prowadzenie zdalnej diagnostyki w celu przygotowania się do naprawy pojazdu w drodze lub w stacji obsługi, tak aby skrócić do minimum czas przestoju.

Funkcjonalność Scania Communicator została rozszerzona z myślą o świadczeniu nowych usług serwisowych. Urządzenie to stanowi interfejs komunikacyjny pojazdu i obecnie na większości rynków europejskich jest oferowane jako wyposażenie standardowe. Jednocześnie Scania oferuje nowe usługi w obszarze zarządzania flotą i planowania obsługi serwisowej. Scania Communicator zyskał funkcję pomiaru masy pojazdu, która umożliwia wyliczanie zużycia paliwa w przeliczeniu na tonę ładunku, co jest istotnym parametrem. Obliczane jest także godzinowe zużycie paliwa, co w niektórych zastosowaniach jest bardziej miarodajne niż zużycie na 100 km.

Planowanie przeglądów okresowych i wymianę informacji ze stacją obsługi ułatwiają nowe funkcje Kalendarza Serwisowego na portalu Fleet Management oraz nowa aplikacja Scania na smartfony i tablety. Dysponując funkcjonalnością Kalendarza Serwisowego Scania i subskrypcją systemu zarządzania flotą, klienci Scania mogą planować obsługę serwisową całej swojej floty transportowej. Do kalendarza łatwo można wprowadzać dodatkowe elementy wymagające szczególnej uwagi, a tym samym maksymalizować dyspozycyjność pojazdu poprzez ograniczanie łącznego czasu jego pobytu w stacji obsługi.

Scania Remote Diagnostics
W ramach przygotowań do planowej wizyty serwisowej, stacja obsługi może pobrać dane o stanie pojazdu, by następnie sprawnie zaplanować niezbędne do wykonania czynności obsługowe lub naprawcze. Dzięki temu, gdy pojazd dotrze do stacji obsługi, przebywa w niej krócej, co oznacza jego większą dyspozycyjność dla klienta.

Ponadto, klika dni po wykonaniu czynności serwisowych stacja obsługi może zdalnie sprawdzić, czy problem w pojeździe został rzeczywiście rozwiązany - eliminując tym samym konieczność ponownej wizyty pojazdu.

Scania Remote Diagnostics zapewnia operatorom transportu budowlanego następujące korzyści:

• Możliwość zdiagnozowania stanu pojazdu, zanim jeszcze pojawi się on w stacji obsługi
- Przygotowanie pracy
- Zarezerwowanie czasu mechaników
- Przygotowanie części
- Maksymalna dyspozycyjność

• Pomoc techniczna na drodze lub placu budowy
- Diagnostyka w czasie jazdy
- Ocena konieczności sprowadzenia pojazdu do stacji obsługi
- Kontrola rezultatów naprawy

Pomoc drogowa
Jeżeli wydarzy się coś niespodziewanego, kierowca lub właściciel pojazdu może skontaktować się ze stacją obsługi, która następnie może przeprowadzić zdalną diagnostykę w poruszającym się pojeździe, nie zakłócając pracy kierowcy. Zależnie od wyników diagnostyki, stacja obsługi może telefonicznie pomóc kierowcy rozwiązać problem lub przygotować wizytę pojazdu w serwisie, gdzie zajmą się nim mechanicy Scania.

Zdalną diagnostykę pojazdu, który uległ awarii w drodze, może wykonać także Scania Assistance, odczytując istotne dane, takie jak np. kody usterek, a następnie przekazać te informacje mechanikowi wysyłanemu w celu naprawy. Tym samym pojazd szybciej powraca na trasę.

Usprawnienia po stronie stacji obsługi
Nowym możliwościom, jakie zapewnia zdalna komunikacja z pojazdem, towarzyszą nowe usługi serwisowe, ukierunkowane na poprawę efektywności i dyspozycyjności.

Urządzenia diagnostyczne Scania wykorzystywane w stacjach obsługi wzbogacono o funkcję komunikacji bezprzewodowej, co przyspiesza pracę, zarówno w stacji obsługi, jak i na drodze. Kolejnym usprawnieniem jest nowa funkcjonalność aplikacji diagnostycznej, ułatwiająca mechanikowi analizę parametrów eksploatacyjnych pojazdu w trakcie diagnostyki i naprawy.

Duże korzyści pod względem wydajności
Nowe podejście Scania do usług serwisowych, polegające na wprowadzeniu zdalnej komunikacji z pojazdem, ma na celu zintegrowanie Kalendarza Serwisowego i diagnostyki w jeden system obsługi technicznej. Tego typu system ma wiele zalet:

• Dzięki nowej funkcjonalności zgłaszania usterek w aplikacji Scania Fleet Management, kierowcy mogą wysyłać raporty ze zdjęciami i opisami na portal Fleet Management, na podstawie których stacja obsługi może łatwo planować naprawy.
• Kalendarz Serwisowy może służyć do ustalania harmonogramu obsługi technicznej i innych zdarzeń dotyczących pojazdu, zabudowy lub innego wyposażenia.
• Kierowca, który wykryje wadliwe działanie pojazdu, może poprosić stację obsługi Scania o wykonanie zdalnej diagnostyki i ewentualne zorganizowanie wizyty w serwisie, by zmniejszyć ryzyko nieplanowanego przestoju.
• Wcześniejsze wykonanie diagnostyki pozwala skrócić czas trwania planowej wizyty serwisowej pojazdu.
• Można dokładnie zaplanować datę wizyty, z wyprzedzeniem zabezpieczyć wszystkie potrzebne części i zarezerwować mechaników o odpowiedniej specjalizacji.
• Rezultaty diagnostyki dają stacji obsługi podstawę do zaproponowania zapobiegawczych czynności obsługowych i napraw, by uniknąć nieplanowanego przestoju.
• Po wykonaniu naprawy lub regulacji istnieje możliwość zdalnego sprawdzenia rezultatów, dzięki czemu pojazd nie musi ponownie odwiedzać stacji obsługi.

Scania wprowadza także wyjątkową usługę, polegającą na przejmowaniu odpowiedzialności za usługi towarzyszące, tzw. Vehicle Related Services, co oznacza nie tylko obsługę serwisową, ale także dostawy części dla przyczep, żurawi, układów hydraulicznych itp., pochodzących od partnerów Scania.

Dzięki temu wykwalifikowani mechanicy Scania zadbają nie tylko o samochód ciężarowy klienta, ale także o jego wyposażenie dodatkowe. Koncepcja "wszystko pod jednym dachem" zapewnia wzrost dyspozycyjności, skuteczniejszą kontrolę nad kosztami i ograniczenie czynności administracyjnych.


4trucks.pl / Scania Polska


UWAGA!!!
Aby korzystać z serwisu www.4Trucks.pl, należy włączyć obsługę JavaScript w przeglądarce.