Dział Prawny


Początek 2010 roku przyniósł kilka istotnych zmian w przepisach dotyczących wind (platform) hydraulicznych. Dotyczą one dwóch istotnych elementów wyposażenia windy hydraulicznej:

1. Od 01.01.2010 obowiązuje nowa Dyrektywa 2006/42/WE. Jej elementem jest norma EN 1756-1, która precyzuje wyposażenie windy hydraulicznej, zwracając szczególną uwagę na bezpieczeństwo użytkownika. Są to:
- Włącznik windy w kabinie kierowcy, wyposażony w akustyczny lub dźwiękowy wskaźnik otwarcia platformy.
- Minimalna długość ramienia udźwigu windy, która ma wynosić 600 mm. Od tej reguły istnieje jedno odstępstwo, dopuszczające mniejsze ramię udźwigu, w przypadku platform o maksymalnej długości 1000 mm (wówczas ramię windy może wynosić tylko 500 mm).
- Winda musi być wyposażona w bezpieczne sterowanie nożne na platformie, lub w przypadku wyposażenia windy w pilota, na platformie musi być dokładnie oznaczone czerwoną farbą miejsce, w którym może przebywać operator windy .

2. Z dniem 11 marca 2010 wchodzi w życie Dyrektywa Rady nr 70/221/EWG, zmieniająca przepisy w sprawie "zbiorników paliwa oraz tylnych zabezpieczeń pojazdów silnikowych i ich przyczep". Ponieważ montując windę hydrauliczną, zastępuje się oryginalny zderzak przeciw-najazdowy pojazdu zderzakiem, który jest integralną częścią windy, dyrektywa dotyczy również producentów wind hydraulicznych. Wprowadzenie tej Dyrektywy zwiększa wytrzymałość tylnych belek przeciw-najazdowych niemal dwukrotnie.


Wyciąg z Dyrektywy

Podstawowe informacje o elektronicznym systemie poboru opłat drogowych (myta) w Republice Słowackiej:

Od 1 stycznia 2010 r. Republika Słowacka wprowadza nowy elektroniczny system poboru opłat drogowych (myta), który zastąpi obecny system nalepek autostradowych. Poborem opłat zarządza spółka Národná diaľničná spoločnosť, a.s., zaś operatorem elektronicznego systemu poboru opłat jest spółka SkyToll, a.s.

Od wskazanego wyżej terminu pojazdy mechaniczne o ciężarze całkowitym ponad 3,5 tony lub pociągi drogowe o ciężarze całkowitym ponad 3,5 tony, przeznaczone do transportu towarów oraz pojazdy mechaniczne, umożliwiające przewóz ponad dziewięciu osób łącznie z kierowcą, muszą być wyposażone w urządzenie elektroniczne - jednostkę pokładową (tzw. OBU - on-board unit), zapewniającą rejestrację liczby kilometrów przejechanych po płatnych odcinkach, a następnie obliczenie ceny opłaty drogowej.
System elektronicznego poboru opłat będzie obejmować wyznaczone odcinki autostrad, dróg ekspresowych oraz wybranych dróg I klasy. Opłata za korzystanie z tych dróg będzie obliczana za pomocą zaawansowanej satelitarnej technologii poboru opłat GPS-GSM. Istota działania systemu polega na tym, że za pomocą jednostek pokładowych (OBU) umieszczonych w samochodach, monitoruje on położenie pojazdów i automatycznie oblicza liczbę kilometrów przejechanych po drogach objętych elektronicznym poborem opłat. Jednostka pokładowa jest nieprzenośna (mocowana do samochodu). Kierowca jest obowiązany sprawdzić prawidłowość jej ustawień i sprawność przed rozpoczęciem jazdy po wyznaczonych odcinkach dróg, w czasie jazdy i po jej zakończeniu.

Osobisty kontakt z klientami zapewnia sieć ponad 100 punktów obsługi klienta na całym obszarze Słowacji, którą tworzą Punkty Kontaktowe i Punkty Dystrybucji. Punkty Kontaktowe oferują możliwość rejestracji w systemie w trybie opłat przedpłaconych (pre-paid) oraz w trybie opłat końcowych (post-paid). Znajdują się one w ośmiu miastach wojewódzkich (krajských mestách) na Słowacji. Punkty Dystrybucji oferują możliwość rejestracji tylko w trybie opłat przedpłaconych (pre-paid). Do końca 2009 r. na wybranych stacjach benzynowych sieci Slovnaft, OMV i Agip, oznaczonych logo "Mýto" oraz na przejściach granicznych powstanie ponad 90 punktów dystrybucji. W obu typach punktów obsługi klienta klienci mogą również otrzymać jednostki pokładowe (OBU).

Szczegółowe informacje o elektronicznym systemie poboru opłat drogowych można uzyskać:
1. Dzwoniąc na numer Infolinii: + 421 2 35 111 111:
Do 31.12.2009 r. Infolinia jest dostępna w godzinach 6:00-22:00, obok języka słowackiego udziela informacji także w języku angielskim, węgierskim, niemieckim, polskim i rosyjskim.
Od 1.01.2010 r. Infolinia będzie działać non-stop (24 godziny na dobę) w języku słowackim, angielskim i niemieckim, a w godzinach 6:00 - 22:00 również w języku węgierskim, polskim i rosyjskim.

2. Na portalu internetowym www.emyto.sk:
Do 31.12.2009 r. portal www.emyto.sk oferuje informacje w języku słowackim i angielskim.
Od 1.01.2010 r. portal www.emyto.sk będzie oferować informacje w języku słowackim, angielskim, węgierskim, niemieckim, polskim i rosyjskim.


Punkty dystrybucji na przejściach granicznych między Polską i Słowacją czynne non-stop:
Skalité - Zwardoń droga nr 487
Trstená - Chyżne droga nr E77
Vyšný Komárnik - Barwinek droga nr 73

 


UWAGA!!!
Aby korzystać z serwisu www.4Trucks.pl, należy włączyć obsługę JavaScript w przeglądarce.