środa, 19 października 2016

Innowacje w transporcie zbiorowym

Inspekcja Transportu Drogowego na targach TRANSEXPO

- Priorytetem działalności Inspekcji jest wspieranie uczciwych przewoźników drogowych - mówił p.o. Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur podczas otwarcia 13. Międzynarodowych Targów Transportu Zbiorowego TRANSEXPO 2016 w Kielcach. Inspekcja była jednym z chętnie odwiedzanych wystawców wydarzenia.

Międzynarodowe Targi Transportu Zbiorowego TRANSEXPO w Kielcach były okazją do odwiedzenia stoiska zorganizowanego przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego oraz Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Kielcach. Inspektorzy ITD przez trzy dni udzielali porad i informacji z zakresu przewozu osób oraz towarów, a także prezentowali mobilną linię diagnostyczną z Wrocławia, radiowóz i motocykl będące na wyposażeniu ITD.

Aktywny udział w wydarzeniu objętym patronatem GITD wziął p.o. Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur. - ITD dba o szeroko rozumiane bezpieczeństwo w przewozie osób. Chcemy, aby pasażerowie autobusów mogli bezpiecznie podróżować tym środkiem transportu – stwierdził Gajadhur podczas konferencji „Publiczny transport zbiorowy w regionach" zorganizowanej przez Polską Izbę Gospodarczą Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie.

Szef GITD podkreślił, że Inspekcja wspiera uczciwych przewoźników, czego przejawem jest m.in. reaktywowanie Społecznej Rady Konsultacyjnej, która stawia sobie za cel wypracowanie najlepszych praktyk kontrolnych. Szef ITD stwierdził również, że coraz lepszy stan techniczny autokarów turystycznych na drogach jest zasługą współpracy przewoźników oraz inspektorów.

Pomoc przewoźnikom zadeklarowała również Dyrektor Gabinetu Głównego Inspektora Urszula Nowinowska. W trakcie swojego wystąpienia podczas spotkania zorganizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Przewoźników Autokarowych poinformowała zebranych o działaniach GITD w ramach zespołu ds. współpracy międzynarodowej przy Społecznej Radzie Konsultacyjnej oraz zaapelowała o aktywne wsparcie podczas prac zespołu roboczego powołanego w ramach międzyresortowych konsultacji między MSZ, MIiB oraz GITD.

Źródło: www.gitd.gov.pl


UWAGA!!!
Aby korzystać z serwisu www.4Trucks.pl, należy włączyć obsługę JavaScript w przeglądarce.