piątek, 17 kwietnia 2009

Lwów - strategia transportu miejskiego

ImageWelcome to Lviv! Tak będzie witać fanów futbolu jedno z czterech ukraińskich miast, w których będą odbywały się mecze podczas Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2012. Rozpoczęła się właśnie budowa inteligentnego systemu transportowego dla miasta, co ma usprawnić ruch komunikacyjny i zmniejszyć związaną z nim emisję dwutlenku węgla. Całość ma kosztować pół mln euro. W realizacji projektu współpracują władze samorządowe Lwowa, niemieckie Ministerstwo Środowiska, bank Kreditanstalt für Wiederaufbau oraz niemieccy eksperci transportowi z firmy Planung Transport Verkehr, która wnosi swoją technologię.
Lwów jest jednym z czterech miast na Ukrainie, w których będą odbywały się mecze w ramach Euro 2012. W ciągu najbliższych 3 lat, wszystkie te miasta mają wybudować infrastrukturę, która umożliwi zorganizowanie ruchu pieszego między stadionami i centrami miast, a także ruchu pasażerskiego w portach lotniczych, na stacjach kolejowych i dworcach autobusowych.


Ten kompleksowy projekt modernizacji sieci komunikacyjnych został ufundowany przez Federalne Ministerstwo Środowiska, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU – międzynarodowe przedsięwzięcie mające na celu ochronę środowiska naturalnego - Urząd Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Nuklearnego), bank Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW - największy w Europie bank wspierający przedsięwzięcia promocyjne, jego właścicielem jest państwo niemieckie i poszczególne landy). Całość nadzorują władze Lwowa. Konsorcjum zawiązane między lwowskim samorządem i KfW zaproponowało firmie Planung Transport Verkehr (PTV) z niemieckiego Karlsruhe, koordynowanie i zarządzania całym projektem, jako ekspertowi z dziedziny inteligentnych systemów transportowych.

- Celem projektu „Lwów – strategia transportu miejskiego” jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń i zrównoważona poprawa infrastruktury transportu publicznego w mieście w celu umożliwienia obejrzenia wydarzeń piłkarskich 2012 roku jak największej liczbie kibiców. Rozwijanie takich innowacyjnych rozwiązań obejmujących wiele dziedzin transportu w mieście jest ważnym doświadczeniem Federalnego Ministerstwa Środowiska i banku Kreditanstalt für Wiederaufbau. Jako eksperci w tej dziedzinie transportu mamy za sobą wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu międzynarodowych projektów i zadań wspomagających i wspierających miejski transport publiczny - zapewnia Klaus Reinhardt, project manager w PTV.
 
Pierwszym krokiem w realizacji przedsięwzięcia będzie analiza aktualnego stanu sieci transportowej w mieście. Wykona to firma PTV wraz ze spółkami VCDB i DREBERIS z Drezna. Następnie eksperci wykonają prognozy oczekiwanych wielkości przepływów osób podczas wydarzeń piłkarskich w 2012 r., a także mających miejsce później – aż do roku 2030. Analizy i prognozy będą podstawą do sporządzenia zaleceń do strategicznych planów transportowych, na bazie których będą podejmowane decyzje inwestycyjne.
Kluczowym elementem składowym przedsięwzięcia będzie multimodalny model ruchu drogowego dla Lwowa i pozostałych trzech miast, sporządzony przez ekspertów transportowych z firmy PTV. Będą oni wykorzystywali jedno z najbardziej zaawansowanych na świecie narzędzi informatycznych w tej dziedzinie - program komputerowy PTV Vision i jego moduły: VISUM do planowania i modelowania transportu oraz VISEVA – do modelowania zapotrzebowania na podróżowanie.

Wysoki odsetek osób przemieszczających się własnymi samochodami i mało wydajny obecny miejski system transportowy, stanowią główny problem do rozwiązania przez władze Lwowa. Gdy model transportowy obejmie wszystkie rodzaje przewozów, zostaną uwidocznione zarówno wąskie gardła jak i sposoby ich likwidowania. Planowane projekty inwestycyjne, jak np. budowa linii tramwajowej pomiędzy dworcem głównym i stadionem, zostanie zoptymalizowana poprzez studia wykonalności. Taki projekt modernizacyjny będzie zawierał także budowę i przebudowę ulic. źródło: Planung Transport Verkehr


 


UWAGA!!!
Aby korzystać z serwisu www.4Trucks.pl, należy włączyć obsługę JavaScript w przeglądarce.