czwartek, 22 marca 2007

ITD współpracować będzie z Inspekcją Pracy

Image Bożena Borys-Szopa, Główny Inspektor Pracy, spotkała się z Pawłem Usidusem, Głównym Inspektorem Transportu Drogowego. Rozmawiano o potrzebie aktualizacji dotychczasowego porozumienia dotyczącego współdziałania obu inspekcji oraz pogłębienia tej współpracy zarówno na szczeblu centralnym, jak i terenowym.
Główny Inspektor Pracy wystąpił z propozycją organizacji wspólnych szkoleń i koordynacji działań kontrolnych w przedsiębiorstwach transportowych. Działania te będą miały na celu wykrycie i eliminację wszelkich naruszeń w zakresie czasu pracy kierowców. Stanowią one znaczący odsetek nieprawidłowości stwierdzanych przez inspektorów obu urzędów.źródło: ITD

UWAGA!!!
Aby korzystać z serwisu www.4Trucks.pl, należy włączyć obsługę JavaScript w przeglądarce.