poniedziałek, 03 kwietnia 2006

Generalny Pomiar Ruchu 2005

W ciągu ostatnich pięciu lat średni dobowy ruch samochodowy zwiększył się w Polsce o 18% - wynika z Generalnego Pomiaru Ruchu, przeprowadzonego na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w 2005 r. W ubiegłym roku średnio po drogach krajowych przejechały w ciągu doby 8224 samochody, a w roku 2000 – 7009. Jednocześnie z raportu wynika, że najbardziej obciążone są trasy międzynarodowe – tu średni ruch dobowy wynosi 13561 pojazdów.
Podczas badania zanotowano duże różnice pomiędzy poszczególnymi województwami. Największy ruch wystąpił w województwach śląskim, mazowieckim, małopolskim, łódzkim i opolskim. Najmniejszy zaś – w województwach warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim i świętokrzyskim. Mimo to jednak pomiar ruchu wykazał, że choć w województwach wschodnich ruch jest najmniejszy, to jednak od roku 2000 wzrósł tam o 25%. Generalny Pomiar Ruchu jest dokonywany przez GDDKiA co pięć lat, a jego wyniki służą do planowania efektywnego rozwoju sieci drogowej – tak budowy nowych tras, jak i przebudowy istniejących.

źródło: GDDKiA

UWAGA!!!
Aby korzystać z serwisu www.4Trucks.pl, należy włączyć obsługę JavaScript w przeglądarce.