środa, 01 marca 2017

Ubezpieczenia komunikacyjne w leasingu – co warto wiedzieć?

Ceny ubezpieczeń komunikacyjnych w ciągu ostatnich miesięcy wzrosły o kilkadziesiąt procent.

Prognozy na przyszłość także nie są optymistyczne – analitycy przewidują dalsze podwyżki cen polis. Nic dziwnego zatem, że właściciele pojazdów – tak prywatnych, jak firmowych – szukają sposobów na tańsze ubezpieczenie. Leasing, popularny wśród przedsiębiorców, wiąże się jednak z pewnymi warunkami, które mogą utrudnić poszukiwanie najtańszej oferty.

Leasing, zwłaszcza operacyjny, to bardzo popularny sposób finansowania zakupu samochodu firmowego – charakteryzuje się prostymi formalnościami, nie obciąża zdolności kredytowej i daje korzyści podatkowe, ponieważ raty leasingowe zaliczają się do kosztów uzyskania przychodu. Należy jednak pamiętać, że przedsiębiorca jest jedynie użytkownikiem leasingowanego auta. Właścicielem pozostaje firma leasingowa.

Właśnie dlatego, aby zabezpieczyć swoją własność, banki lub inne instytucje finansujące stawiają użytkownikowi określone wymogi, które wpływają na to, jak wygląda ubezpieczenie. Leasing jest zatem formą finansowania, która zwykle nie pozostawia korzystającemu z pojazdu zbytniej swobody – czasem finansujący mogą nawet wskazać konkretne towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym powinniśmy wykupić polisy.

Ubezpieczenie komunikacyjne samochodu w leasingu

Zwykle leasingodawcy wymagają wykupienia pełnego pakietu ubezpieczeniowego. Obowiązkowe ubezpieczenie OC to zdecydowanie za mało – decydując się na leasing, nie zaoszczędzimy więc na ubezpieczeniach dobrowolnych. Leasingowane auto musi posiadać autocasco i zwykle leasingodawcy dość precyzyjnie określają warunki, na jakich powinna być zawarta polisa.

Autocasco ma za zadanie chronić obie strony umowy – firmę leasingową oraz korzystającego – przed ewentualnymi konsekwencjami finansowymi uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieży pojazdu. Większość leasingowanych samochodów to auta nowe lub najwyżej kilkuletnie, dlatego ich znaczna wartość uzasadnia takie zabezpieczenie.

Wiele firm leasingowych ma zawarte umowy z wybranymi ubezpieczycielami – zależnie od stopnia powiązania biznesowego pomiędzy firmami, leasingodawcy są mniej lub bardziej elastyczni w negocjacjach dotyczących samodzielnego wyboru oferty ubezpieczeniowej przez korzystającego.

Warto zaznaczyć, że zgoda na samodzielne ubezpieczenie przedmiotu leasingu może wiązać się z opłatami i dodatkowymi formalnościami (zgoda po pisemnym przedstawieniu warunków polisy). Leasingodawca na pewno nie zgodzi się też na żadne wyłączenia odpowiedzialności, ubezpieczenie musi opiewać na pełną wartość auta i chronić je od wszelkiego ryzyka.

Leasingobiorcy często obawiają się, że konieczność wykupienia polisy za pośrednictwem leasingodawcy będzie oznaczać dodatkowe, ukryte opłaty, przez co zapłacą więcej, niż gdyby znaleźli ubezpieczyciela samodzielnie. Na szczęście takie praktyki to rzadkość, jednak wszystko zależy od polityki konkretnej firmy. Należy zawsze przeanalizować warunki umowy i porównać kilka ofert firm leasingowych, zanim podejmiemy finalną decyzję.

Ubezpieczenie leasingu

Leasing, podobnie jak wszystkie inne długoterminowe zobowiązania finansowe, obarczony jest ryzykiem wystąpienia w trakcie umowy nieprzewidzianych zdarzeń, utrudniających lub nawet uniemożliwiających spłatę kolejnych rat. Konsekwencje niewywiązywania się z umowy mogą doprowadzić nawet do jej wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym, a to z kolei – do przymusowego uregulowania wszystkich opłat zapisanych w kontrakcie.

Chcąc uniknąć ewentualnych następstw niezapłaconej raty za samochód w leasingu, warto wykupić dodatkowe ubezpieczenie leasingu. W ten sposób można zapewnić sobie i swoim bliskim komfort finansowy, np. na wypadek poważnej choroby. Jest to szczególnie istotne dla prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Zależnie od wybranego pakietu, zakres ubezpieczenia obejmuje niezdolność do pracy, poważne zachorowanie lub pobyt w szpitalu, a także śmierć ubezpieczonego, który jest w tym przypadku stroną umowy leasingu samochodowego.


UWAGA!!!
Aby korzystać z serwisu www.4Trucks.pl, należy włączyć obsługę JavaScript w przeglądarce.